hlavicka

Poradenství v dopravě

poradenstvi

Nabízíme poradenství a konzultace v oblasti dopravy, zahrnující především:

Nabízíme rovněž školení pro širokou veřejnost na danou tématiku, kdy se za zhruba tři hodiny dozvíte základní práva a povinnosti účastníků silničního provozu, jak postupovat v případě dopravní nehody, čeho se vyvarovat, na co máte právo… Změny zákona jsou nedílnou součástí školení.

Změny zákona č. 56/2001 Sb., přinesly spoustu povinností pro vlastníky a provozovatele silničních vozidel, s kterými Vás také seznámíme. Vyvarujete se případných sankcí za porušení těchto povinností.

Kontakt:

Aktuality

Školení řidičů – práva a povinnosti, přestupky v dopravě, správní řízení.

Tématické okruhy školení:

  • Základní práva a povinnosti účastníka správního řízení
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých (zákon o silničním provozu)
  • Povinnosti účastníků dopravní nehody a s tím související přestupky
  • Přestupky v dopravě, za něž se ukládá zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, včetně sankcí
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Povinnosti vyplývající ze zákona
  • Přestupky v případě porušení povinností, včetně sankcí
  • Bodový systém

Školení je určeno pro širokou veřejnost, zejména však pro motoristy každého věku. Orientovat se v současné legislativě je velice náročné i pro odborníky, natož pro občana, který je seznámen se změnami zákona pouze přes média. Většina lidí se setká s danou tématikou až při spáchání přestupku a neví, jak správní řízení probíhá a především jaká sankce či postih ho čeká. Nabízíme jednoduché zhruba tříhodinové školení, kde se seznámíte nejen s Vašimi právy, ale také i povinnostmi.

Lektorka: Mgr. Zdeňka Pohludková, vedoucí odboru dopravy

Cena školení: 590 Kč

Jsme partnery:

global assistance europ-assistance mondial assistance axa assistance uamk awa1213 ada1214 eurocross

© 2016 ODTAHY JAROŠ | +420 602 521 288 | všechna práva vyhrazena